Artiklar och böcker om diskrimineringsrätt


Diskrimineringsrätten är ett ytterst dynamisk rättsområde. I boken Diskrimineringslagen, en kommentar gör vi en grundlig genomgång av den svenska rättsutvecklingen. Rättsfall från EU-domstolen och från samtliga berörda svenska domstolar och nämnder behandlas utförligt. På webbplatsen finner du även annat material som vi publicerat.

Vi erbjuder konsultation och utbildning


Vi har många års erfarenhet av arbetsrätt, diskrimineringsrätt och lönefrågor som praktiserande jurister, lärare, forskare och utredare. Vi kan erbjuda rådgivning och utbildning på det sätt som passar Era behov och önskemål. Kontakta oss så berättar vi mer. Vi företräder inte enskilda i diskrimineringstvister.

Utredningar, forskning och offentligt samtal


Vi söker kontinuerligt nya projekt för samarbete, forskning eller utredning. Vi är sedan många år verksamma inom olika nätverk med fokus på arbets- och diskrimineringsrätt samt kvinnors och mäns löner.