Aktuella seminarier eller publikationer

  Två promemorior om lönetransparensdirektivet (2023/970)

  24-04-05 Nyheter i transparensdirektivet (2023/970) jämfört med befintlig lagstiftning av Eberhard Stüber, OBS! promemorian uppdateras kontinuerligt.

  23-10-08 PM om EU-direktivet 2023/970 och diskrimineringslagens lönekartläggningsregler av Lena Svenaeus

  I september 2023 inbjöd Sveriges Kvinnoorganisationer ett antal experter inom området kvinnors och mäns löner till ett kunskapsseminarium om lönetransparensdirektivet. Som ett resultat av detta initiativ har det skrivits två texter som belyser utmaningar inför implementeringen av direktivet. Eberhard Stübers promemoria syftar till att underlätta förståelsen för direktivets innehåll i sin helhet. I texten uppmärksammas likheter och skillnader med befintlig lagstiftning. Vidare identifieras särskilda utmaningar vid implementeringen. Lena Svenaeus text har ett snävare fokus och syftar till att utgöra ett diskussionsunderlag om nödvändiga förändringar av diskrimineringslagens lönekartläggningsbestämmelser. I promemorian uppmärksammas samspelet mellan lagstiftning och kollektivavtalsreglering liksom avvägningar mellan individuella rättigheter till information och fackliga rättigheter vid samverkan. I en bilaga presenteras ett utkast till ny reglering av 8 – 14 §§ i diskrimineringslagen.

  Dags att sätta stopp för nedvärderingen av kvinnors arbete

  23-02-08 Eberhard Stüber håller "brandtal" på Forum jämställdhet i Malmö. Utgångspunkten är hans pm Likvärdigt arbete - jämställdhetens blinda fläck.

  Marknadslöneläget som skäl för avsteg från likalöneprincipen

  23-01-03 Underlagsrapport på uppdrag av Jämställdhetsmyndigheten.
  I rapporten ges en sammanfattande bakgrundsbeskrivning till frågans uppkomst och dess samband med olika delar av diskrimineringslagen. Vidare uppmärksammas skrivningar i svenska kollektivavtal gällande svårigheter att bibehålla eller rekrytera personal. Marknadslönefrågans koppling till likalöneprincipen bör även förstås som en specifik delaspekt av det övergripande temat ”undervärderingen av kvinnodominerat arbete”. Dessutom berörs sambandet till en internationell trend för att främja jämställda löner. Det handlar om ett perspektivskifte där förbud mot lönediskriminering kompletteras med olika typer av pro-aktiva åtgärder.

  Jag är Roxy

  22-12-03 Release seminarium på Kvinnofolkhögskolan i Göteborg för Jag är Roxy. Min livsvärld och mina erfarenheter av Roxy Jansson Stening och Susanne Fransson. Boken ger en inblick i vardagen för en 12-13 årig flicka som har en CP-skada. Evenemanget kommer även att kunna följas via länk. Boken går att beställa här. Lyssna på en längre intervju med Roxy i P4 Karlavagnen 22-11-29. Cirka 20 minuter i inledningen av programmet.