Lönediskriminering - en arbetsrättslig studie av könsdiskriminerande löneskillnader och konflikten mellan kollektivavtal och lag

av Susanne Fransson

Iustus förlag 2000, ISBN 91-7678-455-X, 530 sid.

Boken som är Susanne Franssons avhandling inleds med ett kapitel om kvinnors och mäns arbetsvillkor i ett historiskt perspektiv. Därefter följer en grundlig redogörelse för likalöneprincipen i internationell rätt och i Europarätten. Den sista delen av boken handlar om svensk rättspraxis och om samspelet mellan jämställdhetslagen och kollektivavtalssystemet.

Beställ boken här

Beställ boken här

Klicka på någon av länkarna nedan för att köpa boken.