Jämställda löner – ett erfarenhetsutbyte

Rapport från studiebesök i Ontario och Québec 15 – 21 april 2018. Syftet med resan var att jämföra svensk och dansk tillämpning av likalönelagstiftningen med de erfarenheter som under de senaste 15–20 åren gjorts i Kanada. Deltagarna på resan var Byrial Bjørst, jurist vid Teknisk Landsforbund i Danmark, Susanne Fransson, docent vid Göteborgs universitet och Eberhard Stüber, senior utredare vid Jämställdhetsmyndigheten.

Om anställdas rätt att manifestera sin religion i arbetslivet

Tre domar – en studie av begränsningen av kvinnors rätt att manifestera sin religion i arbetslivet .
Susanne Fransson har publicerat en artikel i Arbetsmarknad & Arbetsliv, årg. 24, nr 1-2, sommar 2018.

Nya möjligheter till samverkan i arbetslivet. Nätverket Jämställda Löner arrangerade ett seminarium 25 maj 2018

Plats: TCO:s kansli, Linnégatan 14 i Stockholm. Ett samarrangemang med Arena Idé & TCO.
Debattartikel inför seminariet: Samverkan för jämställda löner - vad är problemet?

9.00 – 9.55 Samverkan, en introduktion till temat. Professor Örjan Edström från Umeå universitet diskuterar begreppet samverkan i diskrimineringslagens aktiva åtgärder i jämförelse med regleringar om medbestämmande och arbetsmiljö. Tid för frågor och reflektion i smågrupper.
9.55-10.40 Erfarenheter på förbundsnivå 1. Ett mångårigt samarbete mellan Bankernas arbetsgivareorganisation (BAO) och Finansförbundet om aktiva åtgärder BAO/Finansförbundet. Ulrika Boëthius (ordförande i Finansförbundet). Gunilla Grenö (VD i BAO). Tid för frågor och reflektion i smågrupper.
10.40-10.55 Fika
10.55-11.25 Erfarenhet på förbundsnivå 2: Om samspelet mellan lagens diskrimineringsbestämmelser och aktiva åtgärder. Fackförbundet Visions slutsatser efter lönediskrimineringsmålet AD 2013 nr 64 om Gryning vård AB. Åsa Tillberg (Förbundsjurist Vision). Tid för frågor och reflektion i smågrupper.
11.25.11.55 Uppsala kommun planerar att inrätta diskrimineringsombud på arbetsplatsen. Vilken funktion ska dessa ha i samband med lönekartläggningar? Uppsala kommuns förhandlingschef, Anna Lind, berättar om vad som tidigare inte fungerat och vad hoppas att uppnå. Tid för frågor och reflektion i smågrupper.
11.55-12.00 Moderator Susanne Fransson, docent i rättsvetenskap vid Göteborgs universitet, sammanfattar seminariet.