Aktuella seminarier eller publikationer

    21-06-22 Nu finns tredje upplagan av lagkommentaren!

    Diskrimineringslagen, en kommentar går att beställa i bokform (685 sidor) och ingår i Norstedts juridiks gula bibliotek. Texterna görs även tillgängliga via den juridiska databasen JUNO.

    21-03-12 Om tillämpningen av förbudet mot indirekt diskriminering

    Rättsutlåtande av Susanne Fransson. Denna text exemplifierar en central fråga som uppmärksammas i den nya upplagan av lagkommentaren. 17 juni 2021 biföll Högsta domstolen den talan som Malmö mot Diskriminering förde mot Skandinaviska Enskilda Banken. Högsta domstolen ändrade Hovrätten över Skåne och Blekinges beslut 21-01-21 i mål FT 3995-20 och meddelar prövningstillstånd i hovrätten. Målet gäller om en person som ändrat sin könstillhörighet från man till kvinna utsatts för indirekt diskriminering på grund av könsöverskridande identitet eller uttryck i samband med bankärende.